Image
image
image
image


Witamy
 


Nasza misja

W obliczu narastających problemów społecznych wynikających z kryzysu rodziny i wychowania, zagubienia w sferze wartości i natłoku informacji niezbędne jest podejmowanie działań profilaktycznych, terapeutycznych i psychoedukacyjnych mających na celu udzielanie wszechstronnej pomocy młodemu człowiekowi.Nasze cele

Rozwiązywanie powyższych problemów jest od lat zasadniczym celem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu.

Wysokie kwalifikacje pracowników naszej Placówki, ich bogata wiedza merytoryczna, wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą gwarantują profesjonalną pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Poradnia jest placówką publiczną, organem prowadzącym poradnię jest Urząd Miasta w Kaliszu.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu jest placówką ogólnodostępną, a korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i bezpłatne.


Informujemy, iż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu została wyposażona w specjalistyczny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, przekazany w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską - EFS.

Przekazane komputery wykorzystywane są przez psychologów, pedagogów, logopedów do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą przejawiającą trudności szkolne, emocjonalne oraz zaburzenia mowy.


Nasz adres:
62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 3b (obok Szkoły Podstawowej nr 17)
Nasz telefon: 764-00-00
Godziny pracy pracowników pedagogicznych:

· Poniedziałek   7.00—19.00
· Wtorek             7.30—20.00
· Środa                7.00—19.00
· Czwartek         7.00—19.30
· Piątek               7.30—19.30

Rejestracja        Pn – Pt 8.00 – 16.00
- składanie wniosków
- odbiór opinii i orzeczeń

Sekretariat        Pn – Pt 7.00 – 15.00

E-mail:               ppp1kalisz@interia.pl

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

Kontakt z nami

 

image
image